Brand

Brandsäkerhet

Enligt det europeiska klassificeringssystemet delas byggmaterial in i 7 Euroklasser:

• A1 och A2 oorganiska obrännbara material
• B, C, D, E, brännbara material
• F, material vars brandhärdighet inte är definierad
Polyuretanisolering har brandklass B–E, beroende på flera faktorer som råvaror och ytbeklädnad.
För rökutveckling från byggmaterial används tilläggsklassificering: s1, s2 eller s3 där det inte finns någon begränsning för rökutveckling i klass s3.
• Polyuretanisolering hör till klass s1–s3 beroende på produkt.

För droppbildning från byggmaterial används tilläggsklassificering: d0, d1 och d2.
PU-isolering varken smälter eller bildar droppar vid brand så den hör alltid till klass d0.

Glödbrand

Glödbrand är en självunderhållande brandprocess utan låga. Glödande material är en del porösa material som vissa fiberisoleringar, sågspån och fiberskivor. Vid glödbrand uppstår värme i kontinuerliga exoterma processer med ursprung i den ursprungliga brandkällan. Denna värmeutveckling kan upphöra med tiden om materialet tillåter att överflödig värme avgår. Om inte så fortgår processen under det att temperaturen stiger inuti materialet vilket till slut leder till antändning.

Värmeisoleringsmaterialen monteras i allmänhet bakom ytskikt och byggskivor samt i byggnadens ihåligheter. Glödbrand kan underhålla brand i byggnader under lång tid (till och med flera timmar). Det är svårt att upptäcka material som glöder i konstruktionerna så de kan fungera som antändningskälla för stora intilliggande material vilket leder till att branden utvecklas.

Polyuretanisolering kan inte glöda så den sprider inte elden.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå