Crossin

Efter flera år av olika leverantörer av spraysystem har Ecofoam slutligen inlett ett samarbete med Crossin Sprayinsulations.

Det är en privat Tysk/Polsk leverantör med produktion i hela världen och som bara levererar CE-märkta ( EN 13415-1:2013 ) högklassigt presterande produkter med fjärde generationen av låg GWP (Global Warming Potential) med noll påverkan av ozonskiktet. Då råämnet för spraysystem är en "färskvara" och bara har en lagringstid på c:a tre månader är vi unika med en leveranstid på bara c:a 5 dagar från produktion till vårat lager.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå