Energieffektivt byggande

Passivhus och Plushus

Polyuretan är det effektivaste och säkraste isoleringsvalet med bäst totalekonomi för låg- och nollenergibyggande samt för passivhus. Polyuretanets överlägsenhet för energieffektivt byggande baseras på en värmeisoleringsförmåga och lufttäthet som är bättre än hos andra isoleringsmaterial och som uppnås med betydligt tunnare och enklare konstruktionslösningar än med traditionella isoleringar. Konstruktionerna blir fukttekniskt säkra och enligt två olika undersökningar är passivhusbyggande mest förmånligt om det görs med polyuretan.

Forskarna vid det engelska forskningsinstitutet BRE jämförde livscykelkostnaderna för byggnader isolerade med polyuretan respektive ull. I denna jämförelse är polyuretan den billigaste lösningen. Life cycle environmental and economical analysis of polyuretane insulation (PDF)

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå