FAQ

Är sprayisolering miljövänligt?

Produkterna är värderade i Sundahus Miljödata med resultat B (skala A-F)

Hur är det med mögel?

För att mögel skall kunna överleva och växa krävs fukt, värme och en näringskälla för möglet. Polyuretanisolering innehåller ingen näring och kan därför inte ge näring till mögel. Utöver att inte själv kunna mögla så eliminerar även sprayisoleringen luftgenomträngning i de utrymmen där den applicerats och därmed även möjligheten till kondens och minimerar risken för att fukt samlas.

Hur är det med brand och antändlighet?

Euroklass E = Självslocknande. Produkterna är termoset. Vilket innebär att produkterna inte smälter, droppar eller mjuknar vid brand. Isoleringen förstörs däremot av eld som vilken annan isolering som helst så byggbranschensregler för brandskydd gäller vid användande av isoleringen.

Om det brinner, avger isoleringen farliga ämnen?

Vid händelse av brand avges det, precis som från alla organiska material, vissa ämnen från isoleringen. Det avges en mängd olika gaser där koldioxid och kolmonoxid är de huvudsakliga. Sprayisoleringen är likvärdigt med andra isoleringsmaterial på denna punkt.

Absorberar isoleringen vatten?

Nej. Om en bit polyuretanisolering placeras i vatten så flyter den och när den plockas upp ur vattnet torkar den snabbt och har inte tappat något av sina isoleringsegenskaper.

Kan isoleringen orsaka att metaller korroderar/ärgar/rostar?

Nej, isoleringen är varken alkalisk eller sur och lämpar sig därför mycket väl att använda till metallkonstruktioner.

Hur är det med skadedjur och insekter?

Isoleringen innhåller inget näringsvärde och lockar därför inte skadedjur att äta av den. Den är även helt tätslutande och hindrar därmed insekter och liknande att ta sig in i håligheter i byggnationen. Skulle ett djur dock få för sig att gnaga sig igenom så går inte det att förhindra.

Komprimeras isoleringen med tiden?

Nej, polyuretanisoleringen kommer inte att sjunka ihop eller på något annat sätt tappa sina isolerande egenskaper så länge huset står kvar.

Är det dyrt?

Nej. Som alla riktiga lösningar så är Polyuretanisolering mycket kostnadseffektivt. Utöver dess isolerande egenskaper så eliminerar det även de bekymmers moment som traditionell isolering orsakar. Korrekt utförd installation av någon av våra utbildade installatörer garanterar dig en ekonomiskt hållbar lösning för dina isoleringsbehov för extremt lång tid.

Kan jag installera sprayisolering själv?

Nej, sprayisolering måste installeras av en godkänd installatör. Det finns för övrigt ingen appliceringsutrustning lämpad för hemmabruk

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå