Krypgrunder

Krypgrunder

Varmgrund - en välisolerad krypgrund

Att göra en varmgrund är alltid att föredra. Där isolerar vi marken och grundmurarna upp till golvbjälklaget.
På så vis skapar man en miljö och en luftfuktighet under huset exakt det samma som man har ovanför bjälklaget, alltså inne i huset och risk för kondensutfällnad i krypgrund och på bjälklag minimeras.

Krypgrund

Att få varma golv och bra energiåtgång krävs att det är bra isolerat underifrån.När värmesystem byts ut från "varm" murstock till vatten och luftburet värmesystem blir temperaturen lägre under huset vilket kan orsaka fuktproblem med påväxt som följd. Ecofoams lösning bildar en fuktsäker installation under fastigheten.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå