Ecofoam - Pur

PUR- gruppen

Samtliga av Sveriges mest framträdande företag som arbetar med polyuretan är medlemmar i PUR-gruppen för att samverka i en rad viktiga frågor. Hit hör frågor om information, utvecklingssamarbete liksom frågor om miljö och säkerhet.

I vår globaliserade och högteknologiska värld, sam­arbetar våra medlemsföretag även i internationella organisationer för att sprida information, bredda användningsområdena och ständigt öka säkerheten. Att verka inom så många produktområden innebär ett stort ansvar.

Läs mer på deras hemsida: http://www.purgruppen.se/

Ecofoam - Sprutisolering