Energieffektivt byggande

Energieffektivt byggande

Passivhus och Plushus

Polyuretan är det effektivaste och säkraste isoleringsvalet med bäst totalekonomi för låg- och nollenergibyggande samt för passivhus. Polyuretanets överlägsenhet för energieffektivt byggande baseras på en värmeisoleringsförmåga och lufttäthet som är bättre än hos andra isoleringsmaterial och som uppnås med betydligt tunnare och enklare konstruktionslösningar än med traditionella isoleringar. Konstruktionerna blir fukttekniskt säkra och enligt två olika undersökningar är passivhusbyggande mest förmånligt om det görs med polyuretan.

Forskarna vid det engelska forskningsinstitutet BRE jämförde livscykelkostnaderna för byggnader isolerade med polyuretan respektive ull. I denna jämförelse är polyuretan den billigaste lösningen. Life cycle environmental and economical analysis of polyuretane insulation (PDF)

Isolera tak, vind, bjälklag och krypgrund

En grundläggande faktor för ett energieffektivt byggande är isoleringen. Att isolera husets tak, vind, bjälklag och krypgrund bidrar till minskade värmeförluster. Kontakta oss gällande isolering!

Isolera vind med hjälp av Ecofoam