Industri & Maskinhall

Isolering av industri- och maskinhall

Att isolera industrihallar är optimalt med polyuretan som redan vid ca 30 mm ´s tjocklek utgör ett kondensskydd. Man får ett torrt och uppvärmningsbart utrymme. Är substratet torrt och hyggligt rent får produkten väldigt bra vidhäftning och är lätt att applicera.

Vatten & Fukt

Ett polyuretan med sluten cellstruktur påverkas inte av vatten eller fukt. Den absorberar inte vatten och den transporterar inte vatten. Polyuretanisolering är mycket tät mot vattenånga. Ångdiffusion påverkar således inte isoleringens egenskaper.

I och med isoleringens diffusionstäthet och förmåga att snabbt återgå till sin tidigare värmeledningsförmåga efter att ha utsatts för onormal hög fukt gör den till ett bra alternativ i fuktutsatta konstruktioner.

Sprutisolering tillverkad av polyuretan absorberar inte fukt ur luften. Den suger inte heller upp eller transporterar kapillärfukt tack vare sin slutna cellstruktur. Av denna orsak ökar inte fukt som uppträder i vanliga byggnader värmeledningsförmågan för isolering tillverkad av polyuretan.

Vi erbjuder även hjälp med att isolera krypgrund och vind!

Vi isolerar taket med sprutisolering