Krypgrunder & Källare

Isolera krypgrund & källare

Varmgrund – en välisolerad krypgrund

Att göra en varmgrund är alltid att föredra. Där isolerar vi marken och grundmurarna upp till golvbjälklaget. På så vis skapar man en miljö och en luftfuktighet under huset exakt det samma som man har ovanför bjälklaget, alltså inne i huset och risk för kondensutfällnad i krypgrund och på bjälklag minimeras.

Krypgrund

Att få varma golv och bra energiåtgång krävs en bra isolerad krypgrund underifrån. När värmesystem byts ut från ”varm” murstock till vatten och luftburet värmesystem blir temperaturen lägre under huset vilket kan orsaka fuktproblem med påväxt som följd. Ecofoams sprutisolering bildar en fuktsäker installation under fastigheten.

Källare

Vid dränering är det perfekt att skydda och isolera grunden från markfukt, ohyra och radon med polyuretan. Och få en torrare, luktfri och välisolerad källare.

Vi hjälper dig att isolera bjälklag, krypgrund och källare!

Isolera krypgrunden med hjälp av oss på Ecofoam i Sverige AB