Krypgrund, Bjälklag & Källare

Sprutisolering - Isolera krypgrund & bjälklag

Varför sprutisolering?

Att isolera sin krypgrund eller källare är viktigt för spara energi, undvika fuktproblem och få varmare golv. Isoleringen skapar en permanent barriär som är ålders- och väderbeständig. Sprutisolering Ecofoam bibehåller sina isolerande egenskaper även vid hög relativ luftfuktighet. Isoleringen appliceras med ett speciellt verktyg i bland annat bjälklag, väggar och krypgrund. Den är till en början flytande men expanderar snabbt till över 100 gånger sin ursprungliga volym. Förutom sina utmärkt isolerande egenskaper är produkterna miljövärderade och har mycket goda ljudisolerande kvalitéer. Sprutisolering med polyuretan hjälper till att förhindra mögel eftersom att det inte finns någon grogrund för bakterier eller svamp. Därför fungerar den utmärkt att isolera krypgrund, bjälklag eller källare med. 

Varmgrund – Isolera

Att göra en varmgrund är alltid att föredra. Där isolerar vi marken och grundmurarna upp till golvbjälklaget och isolerar inte bjälklaget. På så vis skapar man en miljö och en luftfuktighet under huset som är exakt det samma som man har ovanför bjälklaget, alltså inne i huset. På så vis minimeras risken för kondensutfällnad i krypgrund och på bjälklag. Ecofoam erbjuder även isolering av bjälklag, krypgrund och källare. 

Isolera krypgrunden med hjälp av oss på Ecofoam i Sverige AB

Isolera bjälklag

Bjälklag är den bärande byggnadsdel som avgränsar olika våningar. Det finns bland annat bottenbjälklag som är det nedersta bjälklaget och mellanbjälklag som skiljer på två våningar. Att isolera bjälklag bidrar till varmare golv med en ljuddämpande effekt samt sparar energi. Vi erbjuder isolering av bjälklag med kostnadseffektiv sprutisolering.

Isolera krypgrund

Krypgrunden är utrymmet beläget mellan marken och bottenbjälklaget. För att få varma golv och bra energiåtgång i huset krävs en bra isolerad krypgrund underifrån. När krypgrunden isoleras sänks fuktigheten och temperaturen höjs, vilket ger bättre förutsättningar. När värmesystem byts ut från ”varm” murstock till vatten och luftburet värmesystem blir temperaturen lägre under huset vilket kan orsaka fuktproblem med påväxt av mögel som följd. 

Ecofoams sprutisolering bildar en fuktsäker installation under fastigheten vilket både höjer värdet på bostaden och minimerar risken för fuktskador i framtiden. Att isolera krypgrunden bidrar till en jämnare temperatur och ett mer behagligt inomhusklimat. Isolering kan också bidra till att öka livslängden på bostaden genom att minska risken för strukturella skador. Isolering av krypgrunden bidrar således till minskad värmeförlust, fuktinträngning och minskad ljudöverföring. Att ha en välisolerad krypgrund är följaktligen ett bra säljargument vid en eventuell husförsäljning. Det är dock en komplex process som vanligtvis kräver professionell hjälp. Vi hjälper er att isolera husets krypgrund. 

Isolera källare

Vid dränering är det perfekt att skydda och isolera grunden från markfukt, ohyra och radon med polyuretan sprutisolering. Du får då en torrare, luktfri och välisolerad källare. 

Våra utbildade installatörer hjälper dig att isolera bjälklag, krypgrund och källare på rätt sätt för bästa effekt. Kontakta oss för en kostnadsfri offert!

Isolera krypgrund med hjälp av oss på Ecofoam