Polyurea Coating

Permanent skydd för alla ytor..

Masterseal ger ett sömlöst och ändlöst membran en varaktig tätning. Detta ger skydd mot vatteninträngning och följaktligen mot betong korrosion. Polyureabeläggningen är sprickbryggande och klibbar, som ett sömlöst sprutat barriärskikt, som en flytande film.

Tack vare det att det härdar inom några sekunder, även komplicerade former och vertikala ytor kan förseglas utan problem. Dessutom Masterseal överensstämmer med CE EN1504-2

Se PDF – pdf/flyer-polyurea-en-300-final.pdf
Se PDF – pdf/elastocoat-tank-gb.pdf

polyurea