Invallning

Invallning

MasterSeal M 689 En 100 % ren polyuretan membran för vattentätning inom industri och infrastruktur

 • Högelastiskt, spricköverbryggande samt har en hög mekanisk motståndskraft

 • Förbättrad hållbarhet och långsiktig prestanda

 • Påföring på horisontella ytor och runt detaljer i ett arbetsmoment. Snabbare färdigställande

 • Hög motståndskraft mot slitage och nötning

 • Ytan kan utsättas direkt för mekanisk belastning

 • Fullständig vidhäftning och ogenomtränglig – inga

 • Överlappningar, svetsningar eller skarvar – ingen risk för vatteninträngning

 • Ultra-snabb härdande. Kan tas i bruk direkt

 • Uppfyller de europeiska föreskrifterna

 • UV-stabilitet ger snabbare färdigställande

 • Många användningsområden utomhus

 • Viktiga egenskaper:

 • Hög mekanisk motståndskraft

 • Hög kemisk motståndskraft

 • Hög termisk motståndskraft hög slaghållfasthet

 • Hög elastiska och sprick överbryggande egenskaper

 • Vattentätt men diffusions öppet