Vindar & Tak

Isolera vind & tak

Isolering med Polyuretan bygger en egen ångplast och således behövs ingen ångplast. Värme och ånga håller sig på rätt sida då polyuretan fungerar som ett termiskt block, likt ett kylskåp eller frys som inte kondenserar. Det går även utmärkt att isolera utifrån (om vädret tillåter) och göra omvända tak, det vill säga bygga uppåt och lägga nya pannor eller bandtäcka med plåt. På det viset kan man behålla takstolar och träreglar i boendemiljön om man föredrar det.

Vindar är vanligt förekommande där Polyuretan sparar på både isolertjocklek och bibehåller volym på exempelvis övervåningar. Att isolera vind och tak bidrar till lägre uppvärmningskostnader. 

Lufttäthet

I energieffektivt byggande är byggnadens lufttäthet av största vikt. När polyuretan används behövs inte några särskilda ångspärr- eller luftspärrskikt utan lufttätheten fås genom att använda polyuretan. Konstruktionens täthet säkerställer att ventilationssystemet fungerar rätt och energieffektivt samt att inomhusluften alltid är fräsch och säker. Tilluft tillförs genom ventiler där det är avsett, inte genom väggar och tak med ofräsch inneluft som påföljd. Konstruktionens luftläckor upplevs som drag av de boende och utsätter byggnadens konstruktioner för fuktskador och givetvis ökad energiförbrukning. Av denna orsak måste lufttätheten vara god i energieffektivt byggande.

Vi hjälper dig att isolera vind och tak!